Colliens historia

Colliens   historia

Namnet  COLLIE   "Ran   Coll, Our Dogge", skriver Chaucer i Nomes Priores Tales ur Chanterbury   Tales och de ålderdomliga engelska orden hänger kvar i luften som en   besvärjelse. Ännu mer fantasieggande blir strofen när man vet att den präntades ner på   slutet av 1400-talet och är den tidigaste kända referensen till rasnamnet. Collien anses vara skotsk, men var dessa vallande hundar ursprungligen kom från är föga känt. De dyker upp i historien som vallare av de enorma   fårhjordar som medföljde härarna under tiden för romarnas invasion av de brittiska öarna. Historien om det mycket speciella ordet "collie" -  som på många vis kom att avse vallhundar i allmänhet och inte en speciell hundras - är lika oklar som rasens bakgrund.

 Collie-S

Collie har under åtskilliga tidsperioder stavats på de mest besynnerliga sätt: "Coll, Colley, Coally, Coaly och Colley" är några varianter på samma tema som avser den arbetande  fårhunden från Skottland. Den mest accepterade teorin är att det anglosaxiska  ordet "col" betyder svart och att hundarna kallades så, antingen   efter de svarthuvade fårflockarna, eller efter hundarnas egna färger, där svart (trefärgat) ofta övervägde. Klart är att alla dagens collie kan härleda släktskap till den trefärgade   hund som hette "Trifoil" och som var född 1873.   Ett annat rimligt antagande är att rasnamnet helt enkelt är en förvanskning från det gaeliska ordet för valp som är "cuilein", med tilltalsformen "culyie. Gaeliska talades på höglandet av colliens hussar långt innan Skottland införlivades med United Kingdom.    Anledningen till att colliens ursprung är så föga känt, är att de som hade intresse för rationell rasavel uteslutande kom från överklassen och där fanns knappast utrymme för andra slags hundar än jakt- och vakthundar och damernas lyxhundar. Allmogens arbetande fårhundar var så vanliga att de inte väckte   något kynologiskt intresse.    Första gången rasen ställdes ut var 1861 i Birmingham. Intresset för den "natursköna" vallhunden blev med en gång stort och verklig fart   fick collie-febern, när den hundälskande drottning Victoria startade   uppfödning av rasen. Tyvärr har dess skönhet legat rasen i "fatet" och många har avlat och avlar på hundar som inte är lämpliga för avel på grund av rädslor.    Efter det första offentliga framträdandet i Birmingham, där sex collies tävlade mot varandra, gick det framåt för rasen, i den mening att allt fler hundar kom till bedömning på utställning.    1871 visades för första gången sobelfärgade collie. Tidigare utställda hundar hade varit trefärgade eller svart-vita. Collien förvandlades från att ha varit en arbetande robust fårhund till den moderna eleganta show-collien. Den mesta förändringen skedde mellan åren 1870 och 1880 och spekulationerna har varit i legio om hur engelsmännen lyckades göra om collien och vilka hundraser som bidragit till colliens nya utseende.    Så värst många ympningar av andra raser skedde av någon anledning inte med collie.    Den enda uppgiften som med säkerhet har kunnats beläggas är att markisen av Huntly, The Duke of Gordon, lät para sin setter med en collietik 1880. Denna union skulle ha bidragit till rasens rika flora av färgvarianter.              

  CH_Christopher_B_1887  CH_Christopher_B_1887  

Däremot finns det inga säkra uppgifter på att colliens långa nosparti skulle ha något att göra med en förment borzoi-korsning.    Till Sverige kom rasen tidigt och på den första utställningen deltog fyra importer.    I stamboken 1902 dyker det upp sex nya importer och den skotska collien hade definitivt fått fast svensk mark under tassarna. Att collien   från början hade vind i seglen, inte minst i sitt hemland, beror inte bara på  att den undfägnades ett kungligt intresse. Den berömde trefärgade hanen Trifoil hade ingen mindre än Mr. S.E Sherley som ägare, mer känd som grundare av The Kennel Club.    Enligt den engelska collie-experten Margaret Osborne är blue merle, en färg som ofta ses som någon avart i rasen, i själva verket den vanligaste  förekommande pälsfärgen på alla engelska vallhundar.    Under mitten av 1800-talet var denna färg vanligt förekommande och det fanns merlefärgade collie över hela Storbritannien. Blue merle kan endast erhållas hos avkomman om en av föräldrarna har blue merle teckning. Man skall vara  medveten om att bluemerlefärgen är kopplad till en letal (dödlig) gen och man   skall därför inte para blumerlefärgade hundar med varandra.    De två tikarna Blue Sky och Blue Ruin, som båda ställdes ut 1885, förde anlaget för bluemerle vidare. Om dessa tikarna bidrog med sin färg, vem är då ansvarig för övriga särdrag   hos den moderna collien?

charlemagne

Trifoil-sonen Charlemange, också han   trefärgad, anses ha haft mest inflytande över colliens ymniga päls och huvudform, och Carlyle (utställd första gången 1877) var den första hunden som hade utpräglat lång nos. Det togs ingen hänsyn till att hunden hade ett avsevärt överbett och för att få fram den önskvärda eleganta långa nosen, var man till en början tvungen att tillåta överbett. Colliens högt placerade,  pikant övertippade öron anses komma från tiken Madge, som ställdes ut första gången 1879.    Collien var   Sveriges första importerade brukshundras. 1905 blev collien lanserad som "sanitetshund" - en föregångare till våra   dagars räddningshundar. De entusiaster som främst verkat för sanitetshundväsendet   var kapten Eric Liliehöök och fanjunkare A. Ottergren. Den förre köpte sina   hundar Barry och Nellie, färdigdresserade från Tyskland, medan Ottergren fick sin King Boy från Danmark.    Den svenskfödda Tuttan var uppfödd av professor A. Pettersson. Dessa sanitets- eller sjukvårdshundar var de verkliga pionjärerna. De kom att bli   föregångare till vårt arméhundväsende som grundades drygt 30 år senare.    Till minne av brukscolliens föregångsman, kapten Eric Liliehöök, har Svenska Collieklubben satt upp ett vandringspris till årets bästa collie på bruks, kallat Kapten Eric Liliehöök´s Minnespris.

Många av de egenskaper som en gång gjorde  collien till en oumbärlig vallhund, bidrog också till att göra collien väl lämpad som tjänstehund; följsamhet, dresserbarhet och rörlighet.     Uppenbarligen är det så att kan utbildas till en utomordentligt kapabel brukshund. Det är bara det att den genuint bruksintresserade tyvärr knappast väljer den överdådigt pälsfagra collien som tävlingshund i första hand. Men pälsfager eller ej - det finns collies som gjort och gör fantastiska prestationer på tävlingsbanan.    Collien är inte lik någon annan hund. Den är byggd för uthållighet och rörlighet, en typisk vallare. Ursprungsändamålet tillåter varken den stora  klumpiga hunden eller den tunna och spinkiga. Collien ska ha drag av båda  ytterligheterna "kraftfull" och "elegant".   Kroppsbyggnaden är rektangulär, och collien ska inte påminna om någon av de   övriga travmaskinerna i brukshundgruppen. Rasen har sitt alldeles speciella och karaktäristiska rörelseschema, vilket   med sin lätthet snarare liknar rävens trav. I likhet med denne är collien en   "singletracker" - den sätter i snabb trav fötterna nära varandra, vilket är normalt för denna typ av travare.    En collie är inte ett intetsägande mähä. Collien är en brukshund med ett arv att förvalta.    Kanske är det colliens vallningsinstinkt som gör den så synnerligen anpassningsbar till ett harmoniskt familjeliv. Gentemot okända är collien vanligtvis svalt neutral. Man har snarast en känsla av att collien betraktar främlingen under kritiskt  höjda ögonbryn, innan den bestämmer sig för en vänlig svansviftning eller om den okände ska behandlas som luft.    En collie är nöjd med umgänget med de sina och olycklig om den förmenas mänskligt sällskap. En kännare har sagt att collien är en stor hund utan att vara det.     Collien har inget behov av att förhäva sig och försöka vara störst, bäst och starkast. Vackrast och vänligast av dem alla   -   det är collien.

curh1t

Översättning/Choose language