För valpköpare

För valpköpare

 Griffin_10_v_ligger_vi_uteplatsen

Du som valpköpare ställer ju vissa krav och har vissa förväntningar på oss uppfödare och på den valp du köper. För att uppnå så hög standard som möjligt på mina hundar ställer jag vissa krav på dig som valpköpare för att du skall få köpa hund av mig. Jag tillämpar fri prövningsrätt, detta innebär att jag förbehåller mig rätten att själv välja vem/vilka som får köpa valp från mig, utan att behöva ursäkta / förklara mig.

Jag är stenhård på att hunden du köper av mig skall höftleds- och armbågsröntgas officiellt mellan ca 15 till 24 månaders ålder och att den mentalbeskrivs (MH). Mentalbeskrivning anordnar jag om möjligt för hela kullen. Detta är till gagn både för dig, hunden, rasen och mitt fortsatta avelsarbete. Efter ett års ålder, skall hunden ögonspeglas igen. Den är tidigare ögonspeglad före 8 veckors ålder av mig.

 

Den som tycker att det är ett orimligt krav, att behöva lova att låta röntga höfter och armbågar, omspegla och gå MH med hunden, köper lämpligen sin collie från en uppfödare som inte har dessa krav.

 

Jag vill är innerligt tacksam att alla mina valpköpare ställt upp på mina önskemål.  Ni är guld värda för mig!!

 

Jag vill inte att du som köper en hane rutinmässigt kastrerar honom. Alltför många veterinärer föreslår detta. HELGALET. En kastrering har negativa följder och är heller ingen uppfostringsmetod. Vill du ha en kastrerad hane, då är det inte hos mig du skall köpa valp. Klicka på HÄR, länk till en artikel.

Jag önskar att hunden framför allt får vara en älskad familjemedlem, oavsett hur den blir.

Att du sen går kurser och för övrigt aktiverar dig och din hund tar jag för givet. Jag som uppfödare, finns naturligtvis tillgängliga för råd, diskussioner och allmänt hundprat. Du får så att säga mig ”med på köpet”. Jag tycker nämligen att det är viktigt för mig att hålla kontakten med dig och din hund även efter försäljningen. Jag kan hjälpa till i många fall om det uppstår problem och är alltid intresserad av hur det går för "mina" hundar i deras fortsatta liv.

Kennelns själ är i själva verket alla duktiga valpköpare som får  hundarna att synas och märkas.

Många uppgifter om hundar kan du hitta på Svenska Kennelklubbens hemsida om Hunddata/sök hundar.    http://www.skk.se/   och Avelsdata.  in på webbtjänster. Där finns alla officiella uppgifter om hundarna, veterinär, tävling, stamtavlor m.m.

 adivider

Kennel Dantos följer Svenska Collieklubbens avelspolicy

 adivider

Här några rader av Lolo Hawkins, lite om att tänka på vid köp av valp. Publicerat med tillstånd av författaren

Råd till valpköpare.

Med alla hemsidor har det blivit svårare för valpköpare att hitta rätt. Det finns bara en officiell Collieklubb, den heter Svenska Collieklubben, SCK, och har flera lokalområden, LO.

Collien hör till Bruksraserna och liksom de andra rasklubbarna för brukshundar så är vår Specialklubb Svenska Brukshundklubben, SBK. Alla beslut som rör collien fattas av årsmötet, styrelsen och kommittéer arbetar efter dessa beslut. I början på 2000-talet gav Svenska Kennelklubben, SKK, alla rasklubbar i uppgift att utarbeta ett RAS dokument (Rasspecifika Avels Strategier). Detta för att uppfödarna ska ha en hjälp i sin avel och sträva efter samma mål. En arbetsgrupp tillsattes för att utforma ett förslag, som behandlades i aktivitetsområdena. Konferenser ordnades både lokalt och centralt. Slutligen togs förslaget av ett enigt årsmöte.

RAS är en rekommendation, men kraven är inte så höga att de är svåra att följa. För att värna Brukshundarnas mentalitet, så finns särbestämmelser, både för registrering i Kennelklubben och för erhållande av Svenskt utställningschampionat (uppflyttad till högre klass på bruksprov eller Godkänd Mentaltest, MT). (För Danskt eller Norskt Championat t.ex. krävs ingen mental dokumentation).

MT är ett mer utvecklat mentaltest än MH, man sätter större press på hunden och det är 2 mentaldomare som bedömer hundens mentala egenskaper utifrån dess reaktioner på banan. Om hunden blir godkänd på både den mentala delen och exteriörbeskrivningen erhåller den titeln Korad. 

För registrering i SKK krävs Godkända höftleder, HD, A eller B. Krav på genomgången Mentalbeskrivning, MH. Med genomgången betyder att hunden har fullföljt hela banan, och har kryss i alla rutor (gäller från 2016). OBS! det finns inga krav på resultat för att erhålla Känd Mental Status. Beskrivningenfår inte göras om, förutom om man avbryter. Då finns möjlighet att göra om det en gång.

Det är viktigt att valpköparen sätter sig in i detta och köper valp efter stabila föräldrar. Det har visat sig att hundens beteende på MH avspeglas i dess dagliga liv. Flera vetenskapliga undersökningar bevisar detta. Så ta MH resultaten på allvar. Många försöker bagatellisera dessa med argumentet att det bara är en beskrivning, dessutom bara 45 min. i hundens liv. Javisst, men det är mycket hundkunniga människor med mycket lång erfarenhet av hundars beteenden och hur man bäst genom mentaltest beskriver hundens personlighet. Beviset för att de lyckats är att man mätt mycket höga arvbarheter i dessa sammanhang.

Tvärtemot vårt RAS dokument har ett antal uppfödare inte följt detta, framförallt vad det gäller mentaliteten.  SCK har i samarbete med SKK, SBK och forskare från SLU tagit fram ett Mentalindex utifrån MH resultaten och även ett HD-index. Detta kommer att bli till stor hjälp för valpköparna att hitta stabila föräldradjur till sin blivande valp.

Mer om detta finns att läsa på SCK:s hemsida. Länk finns under ”Links”. Forskning kostar mycket pengar och SCK betalar en del av det.

adivider

 

Översättning/Choose language