MH

 Mentalbeskrivning MH 

Här nedan presenterar jag några MH-diagram för min kennel. Jag vill att alla mina valpköpare går mentalbeskrivning (MH). Detta för att se vad min avel ger för resultat. MH ser jag som ett av de främsta hjälpmedlen att utvärdera enskilda individer, men framförallt avelsresultatet. Det hjälper mig också i valet av hane till mina tikar. Forskningen har nämligen visat att många egenskaper som MH beskriver är arvbara. När det gäller t.ex. rädsla är ärftligheten mycket hög. En av de egenskaper jag prioriterar är just mentaliteten, att få fram orädda och skottfasta hundar. Därför vill jag att de som köper valp av mig ställer upp med sin hund på en MH-beskrivning. Dels får ägaren då en god uppfattning om sin hund och dels hjälper det mig att få fram så bra hundar som möjligt. Jag tittar på mentalindex (MI) som bygger på hela släktens MI. Det visar vad  man kan förvänta sig vad föräldrarna nedärver. Naturligtvis är inte MH det enda saliggörande. Man får även se på andra aspekter såsom sundhet, sjukdomar och använda sitt sunda förnuft.

 
Klicka på texten här nedan

Lyssna  om avelsindex, länk 

   
 LH rasspindel MH_08  Dantos_MH-spindel_april 2015 88st
 MH-diagram för dagens Collie MH-diagram för Kennel Dantos 88 beskrivna 
                              
 MH_Assiks_avkommor  MH_Breeze_25_avkommor
 Assiks avkommor, 19 av 22 är MH-beskrivna   Breeze 25 avkommor som är MH-beskrivna.
   
 MH_spindel Griffins 60 avkommor

MH hund 4 d

Spökmomentet

 Griffins avkommor i Sverige,  60 är MH-beskrivna

 
 
 

Anvisningar för läsning av MH-diagram

 MH_momenten

Diagrammen är sk "spindeldiagram". Varje axel motsvarar ett MH-moment. Momenten är omgrupperade för att så långt möjligt höra samman i "reaktionsgrupper" som speglar grundläggande beteenden hos hunden. Den markerade ring som syns i mitten av diagrammen är en "baslinje" som motsvarar rasmedelvärdet vid redovisning av enskilda hundar eller avkommegrupper. I diagram för en hel ras motsvarar ringen i stället medelvärdet för samtliga brukshundraser. Den oregelbundna blå figur som är inritad visar hundens, avkommegruppens eller rasens avvikelse från det medelvärde som den markerade ringen representerar. Spindeldiagrammets axlar har längderna 1, 2 och 3 för respektive ras, avkommegrupp och hund, räknat från den markerade cirkeln. I centrum är värdena därför -1, -2 och -3 och inte 0. Noll i avvikelse är den markerade cirkeln själv, d.v.s. det medelvärde som används för jämförelserna. En hund vars avvikelse från medelvärdet i ett moment är lika med 0 har ju samma värde för momentet som jämförelsemedelvärdet för rasen eller hela brukshundgruppen. Värdet avsätts därför på den punkt på axeln som ligger direkt på den markerade cirkeln. Siffrorna vid axlarnas ytterändar anger längden på axlarna räknat från den markerade cirkeln. De siffror som visas utanför i mellanrummet mellan de båda större cirklarna anger MH-momentet. I rutan till vänster finns beskrivningen av vad varje moment avser. I textrutorna under spindeldiagrammet återges MH-protokollets text för det beskrivningsvärde en enskild hund fått. Motsvarande beskrivningar kan inte ges helt korrekt för avkommegrupper eller ras beroende av att de beskrivningsvärden som då räknas fram för varje moment är ett medelvärde för flera hundar. Sådana medelvärden blir sällan hela tal i MH-skalan som går från 1-5. Det finns då inga protokollsbeskrivningar som exakt motsvarar olika decimaltal mellan heltalen, exempelvis 3,4.

Översättning/Translation