CEA Ögon

CEA Collie Eye Anomaly

Vad är CEA?

 CEA, Collie   Eye Anomaly. Vad collie betyder är väl känt, liksom att eye betyder öga. Anomaly   betyder avvikelse från det normala. Man kan då ställa sig frågan vad är det   normala? För att göra det lite enklare för sig kan man säga att det normala   är det som de flesta har.

De symtom eller tecken man ser vid CEA indelas i primära och sekundära   symtom. Primära symtom delas in i chorioretinal dysplasi (CRD), som graderas   i tre olika svårighetsgrader, lindrig, måttlig och kraftig, och colobom.   Sekundära symtom, de som är följder av problemet, indelas i   näthinneavlossning och blödning i ögat.

När man började ögonlysa collies för att hitta och diagnostisera CEA var   den rådande uppfattningen i föregångslandet USA att man skulle anse att   hunden antingen var behäftad med CEA eller inte. Graderingen av CRD som finns   i Sverige är i stort sett en unik företeelse, och det har visat sig att   graderingen var en mycket klyftig åtgärd. Graderingen kan, har det visat sig,   ha stora konsekvenser för aveln. Anledningen till att vi här i Sverige fick   denna gradering, liksom att registret för CEA utformats som det har, är till   stor del Åke Hedhammars förtjänst.

Primära symtom hos valpar

Hur ser CRD-förändrningarna ut? Ju yngre valpar man tittar på, desto   större chans har man att hitta CRD-förändringar - om de finns. Det finns dock   vissa hinder mot att man tittar på för unga valpar, dels att de inte öppnar   ögonen förrän efter ett par veckor, och dels att det tar tid innan hornhinnan   klarnar såpass att man kan titta in i ögat och se ögonbottnen. Tidigare än   fem veckors ålder brukar man inte vilja spegla ögonen på valpar, av ovan   sagda anledningar.

Den normala färgen i ögonbotten på valpar är olika nyanser av grått –   färger som det mänskliga ögat har svårt att skilja mellan. Även blodkärlen i   näthinnan kan ses tydligt, liksom synnerven. Vid lindrig CRD blir ett litet   område mer rosafärgat i allt det gråa, och det är blodådrorna i lagret under   näthinnan som lyser igenom. Vid måttlig CRD är skillnaden inte bara en   storleksökning på förändringen, utan även en förändring i färgnyansen. Vid   måttlig CRD ses även vitt i det rosa, och då är det ögonvitan som man ser.   Vid kraftig CRD är det inte bara en stor förändring och synlig ögonvita, utan   även blodkärlen har en slumpartad utbredning och storlek som avviker kraftigt   från vad som är normalt. CRD sitter alltid i den del av ögonbottnen som   vetter mot tinningen.

Primära symtom hos vuxna hundar

Hundar med normal pälsfärg, dvs inte blue merle-hundar, har bruna ögon,   som ofta är en föraning om att ögonbotten är pigmenterad. Delar av det   ljusblågrå utseendet hos valpen har förändrats till ett ljusåterspeglande   skikt, kallat tapetum lucidum, som kan gå i gula, gröna eller orange   färgtoner. Det är detta skikt som ses då man t ex lyser en katt i ögonen   nattetid, ögonen ser ut att vara självlysande. Syftet med detta skikt,   tapetum lucidum, är att öka reflektionen av ljuset, så att det passerar   syncellerna i ögat två gånger. Skiktet är mest utbrett hos köttätande djur   och är en av anledningarna till att dessa ser mycket bra i skymningsljus.

Hos vuxna hundar täcker tapetum lucidum över mycket av de   CRD-förändringarna man kan se hos valpar. Detta innebär att det är inte   önskvärt att bedöma förekomsten av CRD hos vuxna hundar, utan det som är mest   intressant är förekomsten av colobom. Colobom är en defekt i synnerven och   sitter alltid i trakten av synnervens mynning i ögat. I ett större eller   mindre område av synnervshuvudet ses en fördjupning med onormala nervtrådar.   Man kan bedöma djupet på colobom. De kan vara ganska djupa, upp till 7 mm. Små   colobom ger inte nödvändigtvis hunden problem, men större colobom kan leda   till blindhet eller komplikationer som näthinneavlossning eller blödningar i   ögat. I ett helt normalt öga kan det finnas en liten fördjupning mitt i   synnerven, vilket gör det ännu svårare att diagnostisera små colobom hos   valpar. Synnerven hos en vuxen hund är normalt lika tjock som ena ledningen i   en tvåledningssladd.

Colobom ökar risken för näthinneavlossning. CRD är ett symtom som hör   ihop med colobom. De förändringar som klassas som lindrig CRD påverkar med   all säkerhet inte synen, men är en genetisk markör på sjukdomen CEA. Kraftig   CRD kan, enligt Berits mening, öka risken för näthinneavlossning, men detta   är inte bevisat.

Sekundära symtom av CEA

Vid total näthinneavlossning har hela näthinnan lossnat och sitter bara   fast kring synnervshuvudet. Näthinnan hänger som en slöja i ögat. Tillståndet   leder till total blindhet och kan vara medfött eller drabba hunden senare i   livet, dock oftast innan hunden blir ett år. Hunden kan också drabbas av   partiell eller en mindre näthinneavlossning. Det kan vara mycket svårt att   förstå vad det är man ser när man tittar på en avläkt näthinneavlossning.   Bilden blir lite suddigt just i det området, eftersom näthinnan är delvis   lossnad och ligger inte i samma fokus som resten av ögonbottnen. Partiell   näthinneavlossning leder till kraftigt nedsatt syn eller blindhet.   Syncellerna i det området där avlossningen skett är så skadade att de inte   längre fungerar.

Blödning i ögat är ovanligt men ses ibland. Det uppkommer då det sker en   blödning i små kärl som finns i anslutning till näthinnan, och ögat fylls   helt eller delvis med blod. Blodfyllnadsgraden i ögat kan variera, men blodet   försvinner som regel inte helt när blödningen väl uppstått. Blodfyllnaden orsakar   dock i allmänhet ingen tryckhöjning i ögat, så tillståndet i sig är inte   smärtsamt för hunden, men orsakar en synnedsättning eller vanligare total   blindhet.

Olika ögonfärger och CEA

Normalt när man letar efter CRD så tittar man efter färgskiftningar i   ögonen. I ett blue merle-öga, där iris är blå eller vitaktig, finns ibland   inga hållpunkter kvar. Man ser hela åderhinnan då det inte finns något   pigment i hela eller delar av skiktet närmast under näthinnan. Det innebär   att lindriga CRD kan vara svåra att fånga upp i dessa ögon. I vuxen ålder   saknas ofta tapetum lucidum helt eller delvis, och man kan fundera på om   dessa ögon ser lika bra i mörker som de bruna. Det finns inte samma   förutsättningar för mörkerseende hos hundar som saknar tapetumlagret.

CEA förekommer inom andra raser än collie, och det är Shetland Sheepdog,   Border collie och Lancashire heeler. Australian Shepherd har en förändring i   ögonen som påminner om men inte riktigt överensstämmer med CEA, utan är   värre.

Taget ur artikel skriven av veterinär Marie Berger

 Bilder tagna av Ingela, Dixis matte

  Ogon_Lacrosse_speglas_A_20_4_08   
Lacrosse ögonspeglas

 

     Ogon_Lagonda_speglas_A_20_4_08
Lagonda ögonspeglas

 

     Ogon_Lagonda_speglas_av_Birgitta_20_4_08

Lagonda speglas av Berit Wallin Håkanson

 

    Ogon_Lagonda_speglas_av_Carina_20_4_08
Lagonda speglas av Carina

 

 

Översättning/Choose language